یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

آینه‌ی جان به جز آن روی نیست


آینه‌ی جان به جز آن روی نیست    سلسله‌ی دل به جز آن موی نیست
رخ اگر اینست که آن ماه راست    روی دگر ماه و شان روی نیست
قد اگر این است که آن سرور است    سرو سهی را قد دلجوی نیست
نگهت اگر نگهت گیسوی اوست    یک سر مو غالیه را بوی نیست
گر سخن اینست که او می‌کند    در همه‌ی عالم دو سخنگوی نیست
خوی بد از فتنه‌گریهای اوست    یار به از دلبر بدخوی نیست
محتشم از جان چو سگ کوی اوست    آه چرا بر سر آن کوی نیست
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

سایت شفقناسایت ورزش سهخبرگزاری ایسناخبرگزاری یورونیوزروزنامه تعادل