شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

خه از کجات پرسم چونست روزگارت


خه از کجات پرسم چونست روزگارت    ما را دو دیده باری خون شد در انتظارت
در آرزوی رویت دور از سعادت تو    پیچان و سوگوارم چون زلف تابدارت
ما را نگویی ای جان کاخر به چه عنایت    بیگانگی گرفتی از یار دوستدارت
ای جان و روشنایی به زین همی بباید    تو برکناری از ما، ما در میان کارت
با مات در نگیرد ماییم و نیم جانی    یا مرگ جان گزینم یا وصل خوشگوارت
گر بخت دست گیرد ور عمر پای دارد    یکبار دیگر ای جان گیریم در کنارت
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان

خبرگزاری یورونیوزروزنامه سازندگیخبرگزاری مهرسایت ارانیکوسایت 55 آنلاین