سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

چشم روشن بادمان کز خود رهایی یافتیم


چشم روشن بادمان کز خود رهایی یافتیم    در مغاک خاک تیره روشنایی یافتیم
گر چه ما دور از طمع بودیم یک چندی کنون    از قناعت پایگاه پادشایی یافتیم
ما ازین باطل خوران آشنا بیگانه‌وار    پشت بر کردیم و با حق آشنایی یافتیم
هرگز از بار حسد خسته نگردد پشت ما    کز «قل الله ثم ذرهم» مومیایی یافتیم
اول اندر نشه‌ی اولا گرفتار آمدیم    آخر اندر نشه‌ی اخرا رهایی یافتیم
خاکپای کمزنان شد توتیای چشم ما    کار سرمان بود و آخر کار پایی یافتیم
سر فرو بردیم تا بر سروران سرور شدیم    چاکری کردیم تا کار کیایی یافتیم
پارسایان هر زمان ناپارسا خوانندمان    ما از آن بر پارسایان پارسایی یافتیم
گر همی خواهی که باشی پادشا و پارسا    شو گدایی کن که ما این از گدایی یافتیم
ما گدایان را ز نادانی نکوهش چون کنی    کاین سنا از سینه‌ی پاک سنایی یافتیم

همچنین مشاهده کنیدخبرگزاری ایلناروزنامه سازندگیسایت مشرقسایت همشهری‌آنلاینسایت خبرآنلاینخبرگزاری ایرناسایت زومیتسایت عصرایرانروزنامه خراسانسایت آفتاب نیوز