دوشنبه, ۲۴ تیر, ۱۳۹۸ / 15 July, 2019
مجله ویستا

مدت مجاز توقف کالا در گمرک


مدت مجاز کالاى وارده به گمرک چهارماه بعداز تسليم مانيفست يا اظهارنامه کلى يا تاريخ صدور قبض انبار است در صورتى که ظرف اين مدت صاحب کالا يا نماينده او جهت ترخيص کالا اقدام ننمايد، کالا متروکه مى‌شود و نمى‌توان براى کالا اظهارنامه تنظيم نمود. اين مهلت چهارماهه، در صورت تقاضاى کتبى صاحب کالا حداکثر تا چهارماه ديگر به شرط پرداخت حق انباردارى قابل تمديد است. حداکثر در مهلت توقف در اماکن گمرکى هوائى از تاريخ صدور قبض انبار دو ماه خواهد بود. در صورتى که ظرف مهلت مزبور صاحبان کالا براى انجام تشريفات گمرکى کالاى خود اقدام ننمايد.کالا متروکه محسوب مى‌شود (ماده ۲۲ قانون امور گمرکي). مهلت توقف کالاى مورد نياز مؤسسات توليدى که به انبارهاى اختصاصى يا انبارهاى عمومى رسمى انتقال داده شد محدود به چهارماه مقرر در اين ماده نبوده و گمرک مجاز است با موافقت وزارت دارائى براى مدت متناسب که مقتضى بداند آن را تمديد نمايد.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش لباس کیلویی با بهترین کیفیت و بهترین قیمت

سایت الفسایت خبرآنلاینروزنامه تعادلروزنامه خراسانسایت دیدارنیوز