شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020

مجله ویستا

خیز تا بر یاد عشق خوبرویان می‌زنیم


خیز تا بر یاد عشق خوبرویان می‌زنیم    پس ز راه دیده باغ دوستی را پی زنیم
از نوای ناله‌ی نی گوشها را پر کنیم    وز فروغ آتش می چهره‌ها را خوی زنیم
چون درین مجلس به یاد نی برآید کارها    ما زمانی بیت خوانیم و زمانی نی زنیم
زحمت ما چون ز ما می پاره‌ای کم می‌کند    خرقه بفروشیم و خود را بر صراحی می‌زنیم
چنگ در دلبر زنیم آن دم که از خود غایبیم    پس نیم اکنون چو غایب چنگ در وی کی زنیم
از برای بی نشانی یک فروغ از آه دل    در بهار و در خزان و در تموز و دی زنیم
دفتر ملک دو عالم را فرو شوییم پاک    هر چه آن ما را نشانست آتش اندر وی زنیم

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ارانیکوسایت زومیتروزنامه جام جمسایت مشرقسایت عصرایرانروزنامه آفتاب یزدسایت همشهری‌آنلاینروزنامه اعتمادسایت مجله شبکهروزنامه توسعه ایرانی