شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

بی‌تو جانا زندگانی می‌کنم


بی‌تو جانا زندگانی می‌کنم    وز تو این معنی نهانی می‌کنم
شرم باد از کار خویشم تا چرا    بی‌تو چندین زندگانی می‌کنم
تو نه و من در جهان زندگان    راستی باید گرانی می‌کنم
صبر گویم می‌کنم لیکن چه صبر    حیلتی چونین که دانی می‌کنم
از غمم شادی و تا بشنیده‌ام    از غم خود شادمانی می‌کنم
در همه راه تمنا کردمی    بر سر ره دیده‌بانی می‌کنم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش ویندوز اورجینال/ نصب ویندوز

روزنامه تعادلسایت تابناکسایت اعتماد آنلاینسایت دیپلماسی ایرانیسایت ارانیکو