دوشنبه, ۲۸ مرداد, ۱۳۹۸ / 19 August, 2019
مجله ویستا

نرگس


  منوچهر مطیعی تهرانی
نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و چه زن. بوی گل نرگس از عطرهای بهشتی است و چنانچه در خواب احساس کنید بوی نرگس به مشامتان می‌رسد میمون و مبارک است چون می‌گویند نسیم بهشتی بوی نرگس و مریم همراه می‌آورد. نوشته‌اند اگر زنی در خواب ببیند نرگس تازه دارد، صاحب دختری جمال می‌شود و اگر شوهر ندارد با مردی دلخواه ازدواج می‌کند. نرگس، گلی است بسیار ظریف و لطیف و پرپر‌کردن و پژمردن آن در خواب خوب نیست. اگر کسی ببیند گل نرگس پژمرده‌ای در گلدان دارد بیمار می‌شود و چنانچه زنی ببیند گل نرگس می‌چیند و از زمین جدا می‌کند خوب نیست چون نوشته‌اند که نشان جدائی بین زن و شوهر است.
همچنین مشاهده کنید مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی
 از میان خبرها
روزنامه ایرانسایت ارانیکوسایت آفتاب نیوزخبرگزاری مهرروزنامه آفتاب یزد