چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

جیر‌جیرک


  منوچهر مطیعی تهرانی
جیرجیرک در خواب ما دشمنی است ضعیف و ناتوان که بیش از آنچه بتواند عملاً شما را آزار بدهد با سخنانش و یاوه‌گویی‌هائی که می‌کند و شایعاتی که می‌پراکند که موجب رنج و عذاب شما می‌شود. کشتن جیرجیرک پیروزی بر همان دشمن ضعیف است. این دشمن چنان است که وقتی از بین رفت اثر یاوه‌های قبلی او نیز از بین می‌رود. چنانچه در خواب احساس کنید صدای جیرجیرک می‌شنوید چه از شنیدن آن ناراحت شوید و چه نشوید، کسی پشت سر شما بد می‌گوید و عیب‌جوئی می‌کند و نقاط ضعف شما را برملا می‌سازد. اگر از صدای جیر جیرک در خواب خوشتان بیاید یکی از نزدیکان شما دانسته یا ندانسته با شما دشمنی می‌کند. این دشمن کسی است که شما دوستش دارید و ناراحتی او را نمی‌خواهید. اگر از صدای جیرجیرک خوشتان نیاید کسی با شما دشمنی می‌کند که او را می‌شناسید اما محبتی نسبت به او ندارید فقط قادر به جلوگیری از یاوه‌سرایی‌هایش نیستید. اگر در خواب احساس کنید که تعداد زیادی جیرجیرک صدا می‌کنند همه مردم پشت سر شما بد می‌گویند که باید در اعمال خود تجدید نظر کنید. اگر جیرجیرک درلباس شما بود یکی از محارمتان با شما دشمنی می‌کند و اگر در رختخواب شما بود همسرتان از شما بد می‌گوید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت زومیتسایت خبر ورزشیروزنامه آرمان ملیروزنامه ابتکارروزنامه فرهیختگانسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری فارسروزنامه جام جمروزنامه رسالتسایت مشرق