چهارشنبه, ۲۰ آذر, ۱۳۹۸ / 11 December, 2019
پلیسهندبودجهمجلسقیمت نفتهیئت دولتژاپندانشگاه تهرانشینزو آبهآنفلوآنزا
مجله ویستا

بوسه


  منوچهر مطیعی تهرانی
برخی از معبران نوشته‌اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه بگیریم. اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت می‌شود. در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسی را می‌بوسیم می‌خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمی‌رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می‌بوسیم موردی پیش می‌آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می‌بوسیم ناشناس باشد نفعی از ما به او می‌رسد. اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می‌بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی او را می‌بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می‌کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آن است که از او به نیکی یاد می‌کنند. اگر ببینیم مرده‌ای ما را می‌بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما می‌رسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایر منابعخبرگزاری ایرناروزنامه ابتکارسایت رویداد 24خبرگزاری فارسسایت فراروسایت خبر ورزشیروزنامه تعادلخبرگزاری ایسناسایت خبرآنلاین