سه شنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۸ / 19 November, 2019
مجله ویستا

شوربا


  منوچهر مطیعی تهرانی
شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است. این تعبیر کلی شورباست ولی در غذاهائی مانند شوربا، آبگوشت، آش، حلیم و از این قبیل که از مواد مختلف و متعدد تهیه و پخته می‌شود طعم و مزه آن مسیر را معین می‌کند. اگر در خواب فقط شوربا ببینیم خوب است و نعمت و خوبی تعبیر شده چه خودمان پخته و تهیه کرده باشیم و چه دیگری به ما بدهد ولی اگر آن را بخوریم و بد‌طعم و بدمزه باشد غم و اندوه و ناراحتی است. خیلی کارها هست که ما به امید سود‌بردن انجام می‌دهیم یا اقدام می‌کنیم ولی در جریان عمل با شکست رو‌به‌رو می‌شویم و ناراحتی نصیب ما می‌گردد. شوربای بد طعم و بدمزه چنین چیزی را در خواب می‌نمایاند. شوری و ترشی آن نیز همین تعبیر را دارد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


خبرگزاری برناروزنامه خراسانخبرگزاری مهرسایت همشهری‌آنلاینسایت زومیت