دوشنبه, ۳ تیر, ۱۳۹۸ / 24 June, 2019
مجله ویستا

هر چه دور از خرد همه بند است


هر چه دور از خرد همه بند است    این سخن مایه‌ی خردمند است
کارها را بکشی کرد خرد    بر ره ناسزا نه خرسند است
دل مپیوند تا نشاید بود    گرت پاداش ایچ پیوند است
وهم جانت مبر بجز توحید    کان دگر کیمیای دلبند است
سخت اندر نگر موحد باش    که سلب را بپا که افگنده است؟
گر خداوندی از نیاز مترس    که رهی مر تو را خداوند است
غمت آسان گذار نیز و بدان    مادرت برگذار فرزند است
ای رفیق اندرون نگر به جهان    تا چو تو چند بود یا چند است
این جهان نیست با تو عمر دراز    مر تو را عمر خود دم و بند است
مکن امید دور آز دراز    گردش چرخ بین که گریند است
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت 55 آنلاینخبرگزاری ایسناروزنامه خراسانسایت الفخبرگزاری تسنیم