یکشنبه, ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸ / 15 September, 2019
مجله ویستا

باز آشفته‌ام از خوی تو چندان که مپرس


باز آشفته‌ام از خوی تو چندان که مپرس    تابها دارم از آن زلف پریشان که مپرس
از بتان حال دل گمشده می‌پرسیدم    خنده‌ای کرد نهان آن گل خندان که مپرس
در تب عشق به جان کندن هجران شده‌ام    ناامید آن قدر از پرسش جانان که مپرس
محتشم پرسد اگر حال من آن سرو بگو    هست لب تشنه پابوس تو چندان که مپرس


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


سایت نامه نیوزوبگردیروزنامه همدلیروزنامه تعادلخبرگزاری یورونیوز