چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

ای جور گرفته مذهب و کیش


ای جور گرفته مذهب و کیش    این کبر فرو نه از سر خویش
جز خوب مگو از آن لب خوب    جز خوبی و لطف هیچ مندیش
تا دور شدی ز پیش چشمم    عشقت چه غم نهاده از پیش
هر ساعت صبر من بود کم    هر ساعت درد من بود بیش
از کیش و طریقتم چه پرسی    عشقست مرا طریقت و کیش
گفتم بزیم به کام با تو    هرگز نزید به کام درویش

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت دیپلماسی ایرانیسایت ورزش سهسایت خبر ورزشیسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری یورونیوزسایر منابعخبرگزاری مهرسایت الفسایت شفقناروزنامه سازندگی