جمعه, ۲۶ مهر, ۱۳۹۸ / 18 October, 2019
مجله ویستا

هر که در عاشقی تمام بود


هر که در عاشقی تمام بود    پخته خوانش اگر چه خام بود
آنکه او شاد گردد از غم عشق    خاص دانش اگر چه عام بود
چه خبر دارد از حلاوت عشق    هر که در بند ننگ و نام بود
دوری از عشق اگر همی خواهی    کز سلامت ترا سلام بود
در ره عاشقی طمع داری    که ترا کار بر نظام بود
این تمنا و این هوس که تراست    عشقبازی ترا حرام بود
عشق جویی و عافیت طلبی    عشق یا عافیت کدام بود
بنده‌ی عشق باش تا باشی    تا سنایی ترا غلام بود

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه خراسانروزنامه شهروندخبرگزاری مهرروزنامه سازندگیخبرگزاری ایرنا