پنجشنبه, ۲۱ آذر, ۱۳۹۸ / 12 December, 2019
ترکیهنیجرآلمانیارانه‌برگزیتقیمت دلارقیمت نفتاستیضاحخودروتصادفات رانندگی
مجله ویستا

عقل و جانم برد شوخی آفتی عیاره‌ای


عقل و جانم برد شوخی آفتی عیاره‌ای    باد دستی خاکیی بی آبی آتشپاره‌ای
زین یکی شنگی بلایی فتنه‌ای شکر لبی    پای بازی سر زنی دردی کشی خونخواره‌ای
گه در ایمان از رخ ایمان فزایش حجتی    گاه بر کفر از دو زلف کافرش پتیاره‌ای
کی بدین کفر و بدین ایمان من تن در دهد    هر کرا باشد چنان زلف و چنان رخساره‌ای
هر زمان در زلف جان آویز او گر بنگری    خون خلقی تازه یابی در خم هر تاره‌ای
هر زمان بینی ز شور زلف او برخاسته    در میان عاشقان آوازه‌ی آواره‌ای
نقش خود را چینیان از جان همی خدمت کنند    نقش حق را آخر ای مستان کم از نظاره‌ای

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت آفتاب نیوزخبرگزاری تسنیمروزنامه ایرانسایت فراروروزنامه ابتکارسایت ورزش سهسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری ایسناروزنامه دنیای اقتصادروزنامه توسعه ایرانی