چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

عمر بی‌تو به سر چگونه برم


عمر بی‌تو به سر چگونه برم    که همی بی‌تو روز و شب شمرم
خونها از دو دیده پالودم    رخنه رخنه شد از غمت جگرم
تو ز شادی و خرمی برخور    که من از تو بجز جگر نخورم
مگر این بود بخششم ز فلک    که ز دست غم تو جان نبرم
چند برتافتم ز کوی تو روی    با قضا برنیامد آن حذرم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر لپ تاپ

سایت الفسایت سخت‌افزارمگسایت دیدارنیوزروزنامه ابتکارسایت رویداد 24