یکشنبه, ۲۷ بهمن, ۱۳۹۸ / 16 February, 2020
مجله ویستا

ناقوس


  منوچهر مطیعی تهرانی
ناقوس در خواب دیدار و برخورد در آینده است با مردی پر‌سر و صدا و در عین حال پر‌مهابت. او کسی است که به ظاهر آرام به نظر می‌رسد اما چنانچه خشمگین شود و به خروش آید جنجال می‌آفریند. دیدن ناقوس برخورد با چنین آدمی است اما اگر در خواب دیدید که خودتان ناقوس را به صدا در‌آورده‌اید خود شما جنجال و هیاهو ایجاد می‌کنید و از زشت یا زیبا عملی مرتکب می‌شوید که اثر آن تا دوردست می‌رسد و همه از آن مطلع و آگاه می‌شوند و نظرهای به سوی شما که بیننده خواب و به‌صدا ‌در‌آوردنده ناقوس هستید برمی‌گردد. اگر صدای ناقوس را شنیدید خبری از یک واقعه مهم می‌شنوید. واقعه‌ای که جنبه مخصوصی ندارد و همه را شامل می‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه خراسانسایت زومیتسایت نامه نیوزروزنامه فرهیختگانسایت خبرآنلاینخبرگزاری برناروزنامه آفتاب یزدسایت پارسینهسایت رویداد 24روزنامه شهروند