یکشنبه, ۳۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 22 September, 2019
مجله ویستا

خواجه سلام علیک آن لب چون نوش بین


خواجه سلام علیک آن لب چون نوش بین    لعل شکروش نگر سنبل خور جوش بین
تا که بر اسب جمال گشت سوار آن پسر    جلمه‌ی عشاق را غاشیه بر دوش بین
جزع وی و لعل وی خامش و گویا شدند    جزعی گویا نگر لعلی خاموش بین
بیدل و بیجان منم در غم هجران او    خواجه سلام علیک عاشق مدهوش بین
هست سنایی ز عشق بر سر آتش مدام    گشته دل او کباب جانش پر از جوش بین


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


سایت تابناکوبگردیخبرگزاری برناخبرگزاری ایلناسایت زومیت