سه شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸ / 20 August, 2019
مجله ویستا

هر کرا درد بی نهایت نیست


هر کرا درد بی نهایت نیست    عشق را پس برو عنایت نیست
عشق شاهیست پا به تخت ازل    جز بدو مرد را ولایت نیست
عشق در عقل و علم درماند    عشق را عقل و علم رایت نیست
عشق را بوحنیفه درس نکرد    شافعی را در او روایت نیست
عشق حی است بی بقا و فنا    عاشقان را ازو شکایت نیستهمچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرها


سایت 55 آنلاینسایت الفروزنامه سازندگیروزنامه همدلیخبرگزاری فارس