یکشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۳۹۹ / 9 August, 2020
مجله ویستا

خانه‌ی دوری دل از همه پرداخته‌ام


خانه‌ی دوری دل از همه پرداخته‌ام    وانداران بهر تو وحدتکده‌ای ساخته‌ام
زیر این سقف مقرنس به ازین جائی نیست    که من تنگ دل از بهر تو پرداخته‌ام
هست دیگ طربم ز آتش بی‌دود به‌جوش    تا سر از همدمیت شعله‌ی‌وش افراخته‌ام
کس نینداخته در ساحت این تنگ فضا    طرح صرحی که من از بهر تو انداخته‌ام
محتشم نزد خرد تنگ فضائیست جهان    کز قناعت من دلتنگ به دان ساخته‌ام


همچنین مشاهده کنید
روزنامه اعتمادسایت آفتاب نیوزروزنامه خراسانروزنامه ابتکارسایت الفسایت فرادیدسایت دیدارنیوزروزنامه توسعه ایرانیسایت انصاف نیوزخبرگزاری برنا