سه شنبه, ۳۰ مهر, ۱۳۹۸ / 22 October, 2019
مجله ویستا

بگو ای باد آن سر خیل رعنا پادشاهان را


بگو ای باد آن سر خیل رعنا پادشاهان را    سر کج افسران تاج سر زرین کلاهان را
همه محزون گدازان آفتاب مضطرب سوزان    شه اشفته حالان خسرو مجنون سپاهان را
تو ای سلطان خرم دل که از مشغولی غیرت    سر غوغای دیوان نیست خلوت دوست شاهان را
به خلوتگه چه بنشینی ز دست حاجیان بستان    نهانی عرضهای سر به مهرداد خواهان را
چو چشم کم حجابان سوی خود بینی بیاد آور    نگه‌های حجاب آمیز پر حسرت نگاهان را
ز کذب تهمت اندیشان گهی آگاه خواهی شد    که بیرون آری از زندان حرمان بی‌گناهان را
مباش ای محتشم پر ناامید از وی که می‌باشد    غم امیدواران گاه امید کاهان را

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه ابتکارروزنامه همشهریسایت ورزش سهروزنامه اعتمادوبگردی