دوشنبه, ۱۸ آذر, ۱۳۹۸ / 9 December, 2019
سرطانمسکنوزارت ورزشوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیسری آ ایتالیاکشاورزیسازمان انرژی اتمیفلسطینعلیرضا منصوریانرسانه
مجله ویستا

نخود


  منوچهر مطیعی تهرانی
معبران نوشته‌اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


روزنامه تعادلسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه ایرانخبرگزاری تسنیمخبرگزاری مهرخبرگزاری اسپوتنیکسایر منابعسایت تابناکروزنامه همدلیخبرگزاری یورونیوز