پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

آخر ای جان جهان با من جفا تا کی کنی


آخر ای جان جهان با من جفا تا کی کنی    دست عهد از دامن صحبت رها تا کی کنی
چون بجز جور و جفاکاری نداری روز و شب    پس مرا بیغاره‌ی مهر و وفا تا کی کنی
باختم در نرد عشقت این جهان و آن جهان    چون همه درباختم با من دغا تا کی کنی
چون کلاه خواجگی یکباره بنهادم ز سر    جان من پیراهن صبرم قبا تا کی کنی
از وفای انوری چون روی گردانیده‌ای    شرم دار از روی او آخر جفا تا کی کنی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت pvc,پرینتر چاپ کارت پرسنلی,پرینتر چاپ کارت …

روزنامه همشهریسایت انتخابسایت نامه نیوزسایت اعتماد آنلاینسایت زومیت