شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

ای روی تو آیت نکویی


ای روی تو آیت نکویی    حسن تو کمال خوبرویی
راتب شده عالم کهن را    هردم ز تو فتنه‌ای به نویی
معروف لبت به تنگ‌باری    چونان که دلت به تنگ‌خویی
بردی دل و در کمین جانی    یارب تو از این همه چه جویی
گویی شب وصل با تو گویم    الحق تو کنی خود آنچه گویی
در کوی غمت به جان رسیدم    گفتم تو کجا و در چه کویی
گفتا بدو روزه غیبت آخر    تا چند ز یک سخن که گویی
من هم به جوار زلف آنم    کز عشوه تو در جوال اویی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

باشگاه مشتریان با امکانات ویژه سازگاری با کارت مایفر و مگنت-تحویل فوری …

خبرگزاری یورونیوزروزنامه سازندگیخبرگزاری مهرسایت ارانیکوسایت 55 آنلاین