سه شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸ / 20 August, 2019
مجله ویستا

شاهانه رخش راندن آن خردسال بین


شاهانه رخش راندن آن خردسال بین    در خردی آن بزرگی و جاه و جلال بین
بر ماه تازهد پرتو حسنش نظر فکن    صد آفتاب تعبیه در یک هلال بین
شد فتنه‌ی زمانه مهش بدر ناشده    پیش از کمال حسن نمود جمال بین
ز آثار حسن او اثر از آدمی نماند    این حسن آدمی کش بی‌اعتدال بین
مردم که وقت پرسش حالم به محرمی    پنهان اشاره کرد که تغییر حال بین
گفتم که فرض گشته مرا پای بوس تو    سوی رقیب دید که فرض محال بین
یک باره گشت پاس درش مشتغل به من    هان ای حسود دولت بی‌انتقال بین
شد شهره تا ابد به غلامیش محتشم    این خسروی و سلطنت بی زوال بینهمچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرها


سایت زومیتروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری فارسخبرگزاری یورونیوزسایت نامه نیوز