سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

گه رفتن آن پری رو بوداع ما نیامد


گه رفتن آن پری رو بوداع ما نیامد    شه حسن بود آری بدر گدا نیامد
چو شنیدم از رقیبان خبر عزیمت او    دلم آن چنان ز جا شد که دگر به جا نیامد
چو ز مهر دستانم به سر آمدند کس را    ز خراب حالی من به زبان دعا نیامد
خبر من پریشان ببر ای صبا به آن مه    پس از آن بگو که مسکین ز پیت چرا نیامد
ز قدم شکستگی بود و فتادگی که قاصد    به تو بی‌وفا فرستاد و خود از قفا نیامد
من خسته چون ز حیرت ندرم چو گل گریبان    که رسولی از تو سویم به جز از صبا نیامد
ز کجاشد آن صنم را سفر آرزو که هرگز    ز زمانه محتشم را به سر این بلا نیامد

همچنین مشاهده کنیدسایت نامه نیوزسایر منابعخبرگزاری فارسخبرگزاری ایرناسایت الفسایت رویداد 24روزنامه دنیای اقتصادروزنامه فرهیختگانسایت شفقناروزنامه جمهوری اسلامی