دوشنبه, ۳۰ دی, ۱۳۹۸ / 20 January, 2020
مجله ویستا

فنچ


  منوچهر مطیعی تهرانی
فنچ مرغی است زینتی که بومی سرزمین ما نیست و از کشورهای دیگر به ایران آورده شده لذا تعبیری که برای ما دارد با آنچه معبران غربی درباره‌‌اش می‌نویسند باید متفاوت باشد. معبران سنتی و کهن درباره فنچ چیزی ننوشته‌اند چون آن را نمی‌شناخته‌اند. اگر در خواب ببینیم که یک یا چند فنچ در قفس داریم با یک یا چند نفر انسان پر تحرک و شلوغ و پر سر و صدا و غیر‌مفید برخورد خواهیم داشت. فنچ ضمناً همسایه‌ای است پرگو و وراج. اگر در خواب ببیند که یک فنچ وارد خانه شما شده از یک نفر غریب و بیگانه سود می‌برید ولی اگر دیدید فنچی داشته‌اید که رفته یا مرده دوستی را از دست می‌دهید. اگر دیدید تعدادی فنچ روی سیم برق یا تلفن به طرف خانه شما نشسته‌اند مردم درباره شما حرف خواهند زد ولی اگر پشتشان به طرف خانه شما باشد نزد شما از دیگران بد می‌گویند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت نامه نیوزسایت خبرآنلاینسایت مشرقخبرگزاری ایسناخبرگزاری تسنیمسایر منابعروزنامه خراسانسایت ارانیکوسایت فراروروزنامه رسالت