سه شنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۸ / 25 June, 2019
مجله ویستا

احسنت و زه ای نگار زیبا


احسنت و زه ای نگار زیبا    آراسته آمدی بر ما
امروز به جای تو کسم نیست    کز تو به خودم نماند پروا
بگشای کمر پیاله بستان    آراسته کن تو مجلس ما
تا کی کمر و کلاه و موزه    تا کی سفر و نشاط صحرا
امروز زمانه خوش گذاریم    بدرود کنیم دی و فردا
من طاقت هجر تو ندارم    با تو چکنم به جز مدارا
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه سازندگیخبرگزاری ایرناسایت تابناکسایت آفتاب نیوزخبرگزاری مهر