پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

ایریدوتومی و ایریدکتومی محیطی (pl)


  ايريدوتومى و ايريدکتومى محيطى (pl)
در موارد بلوک مردمکى در گلوکوم زاويه بسته به کمک ايريدوتومى محيطى (ليزر) يا ايريدکتومى محيطى (جراحي) اتاق قدامى و خلفى را به‌هم راه مى‌دهند. اين کار به بهترين شکل با ليزر نئوديميوم YAG انجام مى‌شود و جراحى در موارد شکست آن به‌کار مى‌رود. مى‌توان در زاويه تنگ به‌عنوان پيشگيرى از حملات به کمک ليزر اين عمل را انجام داد.
  ترابکولوپلاستى ليزرى
در گلوکوم زاويه باز به کمک گونيولنز و ليزر (معمولاً آرگون)، شبکه ترابکولار را مى‌سوزانند تا خروج زلاليه تسهيل شود (نتايج متغير). در بيشتر موارد طى ۵-۲ سال فشار داخل چشم تدريجاً به فشار قبل از درمان باز مى‌گردد.
  جراحى درناژ گلوکوم
به کمک ترابکولکتومي، گذاشتن لولهٔ تخليه، اسکلورستومى ليزرى و گونيوتومى مى‌توان راه‌هاى جديدى از اتاق قدامى به بافت‌هاى زير ملتحمه يا کاسهٔ چشم، براى خروج زلاليه، باز کرد.
  جراحى‌هاى تخريب جسم مژگانى (سيکلودستراکتيو)
در گلوکومى که به درمان‌هاى فوق جواب نداده است به‌کار مى‌رود. در اين روش جسم مژگانى از خارج به کمک ليزر، کرايوتراپي، دياترمى يا امواج پرفرکانس يا از داخل به کمک جراحي، تخريب مى‌شود.
  پيش‌آگهى
به ميزان شدت آسيب‌هاى گلوکوماتو قبل از درمان وابسته است (هر چندگاه عليرغم کنترل فشار داخل چشم، کاهش ميدان ديد ادامه مى‌يابد).


همچنین مشاهده کنید