پنجشنبه, ۸ اسفند, ۱۳۹۸ / 27 February, 2020

مجله ویستا

انعم‌الله صباح ای پسرا


انعم‌الله صباح ای پسرا    وقت صبح آمده راح ای پسرا
با می و ماه و خرابات بهار    خام خامست صلاح ای پسرا
با تو در صدر نشستیم هلا    در ده آواز مباح ای پسرا
خام ما خام تو و پخته‌ی تست    تو ز می دار صراح ای پسرا
عاقبت خانه به زلف تو گذاشت    صورت فخر و فلاح ای پسرا
چشم بیمار تو ما را ببرید    ز صحیح و ز صحاح ای پسرا
از پی عارض چون صبح ترا    به نکورویی و راح ای پسرا
همه تسبیح سنایی این است    کانعم الله صباح ای پسرا

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه سازندگیسایت شفقناروزنامه اعتمادسایت ورزش سهروزنامه جام جمخبرگزاری ایلناروزنامه خراسانسایت زومیتخبرگزاری برناسایت پارسینه