سه شنبه, ۴ آذر, ۱۳۹۹ / 24 November, 2020
مجله ویستا

دولت


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید که دوات دارید موردی برای آموختن و آموزاندن می‌یابید. نه به‌صورت علم و تحصیل کلاسیک بلکه آموختن و آموزاندن به معنی عام. کششی که برای آموختن و تعلیم‌دادن در ما ایجاد می‌شود در خواب‌های ما به‌صورت یکی از ابزار تحریر مثلاً دوات تجسم می‌یابد. حتی احساس کمبودهای ما در رابطه با دانش‌اجتماعی و اطلاعات‌عمومی در خواب‌های ما متجلی می‌گردد و این جلوه به شکل قلم، دوات، کتاب، خط‌کش، کتابخانه و از این قبیل ظاهر می‌شود. ممکن است احساسی در ما به وجود آید یا سرخوردگی شدیدی پیدا کنیم ولی به زبان می‌آوریم. چه بسا که این احساس کمبود به یادمان نماند و فراموش کنیم اما ضمیر ناخودآگاه ما ضربه وارد آمده را حفظ می‌کند و نگه می‌دارد و در خواب‌های ما به صوری که گفته شد شکل می‌بخشد.


همچنین مشاهده کنید
سایت انصاف نیوزخبرگزاری ایسناروزنامه سازندگیسایت عصرایرانسایت تجارت نیوزروزنامه همدلیسایت رویداد 24روزنامه دنیای اقتصادسایت مشرقخبرگزاری صدا و سیما