چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

بردیم باز از مسلمانی زهی کافر بچه


بردیم باز از مسلمانی زهی کافر بچه    کردیم بندی و زندانی زهی کافر بچه
در میان کم زنان اندر صف ارباب عشق    هر زمان باز بنشانی زهی کافر بچه
کشتن و خون ریختن در کافری    نیست هرگز بی پشیمانی زهی کافر بچه
نیست بر درگاه سلطان هیچکس را دین درست    تا تو بر درگاه سلطانی زهی کافر بچه
یوسف مصری تویی کز عشق تو گرد جهان    هست صد یعقوب کنعانی زهی کافر بچه
در مسلمانی مگر از کافری باز آمدی    تا براندازی مسلمانی زهی کافر بچه
با رخ چون چشمه‌ی خورشید و زلف چون صلیب    تازه کردی کیش نصرانی زهی کافر بچه
هر زمانی با سنایی در خرابات ای پسر    صد لباسات عجب دانی زهی کافر بچه
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش قطعات استوک کامپیوتر / قطعات دست دوم کامپیوتر

سایت زومیتسایر منابعروزنامه ابتکارخبرگزاری تسنیمسایت رویداد 24