سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

تا بود در عشق آن دلبر گرفتاری مرا


تا بود در عشق آن دلبر گرفتاری مرا    کی بود ممکن که باشد خویشتن‌داری مرا
سود کی دارد به طراری نمودن زاهدی    چون ز من بربود آن دلبر به طراری مرا
ساقی عشق بتم در جام امید وصال    می گران دادست کارد آن سبکساری مرا
زان بتر کز عشق هستم مست با خصمان او    می‌بباید بردن او مستی به هشیاری مرا
زارم اندر کار او وز کار او هر ساعتی    کرد باید پیش خلق انکار و بیزاری مرا
این شگفتی بین و این مشکل که اندر عاشقی    برد باید علت لنگی و رهواری مرا
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری وآرایشی بهداشتی کانگورو

سایت انتخابسایت شفقناخبرگزاری ایرناسایر منابعسایت عصرایران