جمعه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۹ / 7 August, 2020
مجله ویستا

فتنه می‌خیزد از آن ترکانه دامن برزدن


فتنه می‌خیزد از آن ترکانه دامن برزدن    عشوه می‌ریزد از آن مستانه گل بر سر زدن
ترک چشمش دارد آیا از کدام استاد یاد    دست از تمکین به جنبانیدن خنجر زدن
شیر دلرا کند گرد لشگر حسنش ز جا    نیست آسان خویش را بر قلب این لشگر زدن
قسمی از بیگانگی دارد که می‌بارد از آن    خانه‌ی دل را به دست آشنائی در زدن
باده در خلوت کشیدن‌های او را در قفاست    سر ز جائی برزدن آتش به عالم در زدن
یک جهان لطف است ازو بعد از تواضعهای عام    سر ز من پیچیدن اندر حالت ساغر زدن
نرگس خنجرزن او زخم خنجر خورده را    می‌کشد از انتظار خنجر دیگر زدن
پیش آن چشم ای غزالان عشوه‌ی چشم شما    نیست جز بر چشم مردم مشت خاکستر زدن
محتشم پروانه آن شمع گشتی وای تو    نیست کار سرسری گرد سر او پر زدن


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری صدا و سیماسایت نامه نیوزسایت ارانیکوخبرگزاری ایرناسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری یورونیوزروزنامه رسالتروزنامه تعادلروزنامه جام جمسایت ورزش سه