شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
مجله ویستا

نیک بدست آنک او شد تلف نیک و بد


نیک بدست آنک او شد تلف نیک و بد    دل سبد آمد مکن هر سقطی در سبد
آنک تواضع کند نگذرد از حد خویش    یابد او هستی باقی بیرون ز حد
وا کن صندوق زر بر سر ایمان فشان    کخر صندوق تو نیست یقین جز لحد
تو لحد خویش را پر کن از زر صدق    پر مکنش از مس شهوت و حرص و حسد
هر چه تو را غیر تو آن بدهد رد کنی    چون بدهی تو همان دانک شود بر تو رد
قلب میاور بدانک غره کنی مشتری    ترس ز ویل لکل جمع مالاوعد
آنک گشادی نمود نفس تو را تنگیست    گفت خدا نفس را بسته امش فی کبد


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


خبرگزاری ایرناخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه اعتمادسایت رویداد 24سایر منابع