شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

دیگر که هوای گل خود روی تو دارد


دیگر که هوای گل خود روی تو دارد    سیلاب سرشک که سر کوی تو دارد
بر هم زده دارد گل نازک ورقت را    آن باد مخالف که گذر سوی تو دارد
عشق تو چه عام است که هرکس به تصور    آئینه‌ی خاصی ز مه روی تو دارد
هر شیفته کز جیب جنون سر بدر آرد    بر گردن دل سلسله از موی تو دارد
هر مرغ محبت که به آهنگ دمی خاست    شهبال توجه ز دو ابروی تو دارد
هر دام که افکنده فلک در ره صیدی    پیوند بسر رشته‌ی گیسوی تو دارد
هر بی سر و پا را که خرد راند چه دیدم    مجنون شده سر در پی آهوی تو دارد
هر تیر که عشق از سر بازیچه رها کرد    زور اثر قوت بازوی تو دارد
هر خیمه که از وسوسه زد خانه‌ی سیاهی    آن خیمه ستون از قد دل جوی تو دارد
هر باد که جائی گل عشقی شکفانید    چون نیک رسیدیم به او بوی تو دارد
گر بوالهوسی یک غزل محتشم آموخت    صد زمزمه با لعل سخنگوی تو دارد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

انجام پروژه برنامه نویسی

خبرگزاری تسنیمخبرگزاری اسپوتنیکسایت الفسایت خبرآنلاینسایت ارانیکو