جمعه, ۹ اسفند, ۱۳۹۸ / 28 February, 2020

مجله ویستا

ای لعبت صافی صفات ای خوشتر از آب حیات


ای لعبت صافی صفات ای خوشتر از آب حیات    هستی درین آخر زمان این منکران را معجزات
هم دیده داری هم قدم هم نور داری هم ظلم    در هزل وجد ای محتشم هم کعبه گردی هم منات
حسن ترا بینم فزون خلق ترا بینم زبون    چون آمد از جنت برون چون تو نگاری بی برات
در نارم از گلزار تو بیزارم از آزار تو    یک دیدن از دیدار تو خوشتر ز کل کاینات
هر گه که بگشایی دهن گردد جهان پر نسترن    بر تو ثنا گوید چو من ریگ و مطر سنگ و نبات
عالی چو کعبه کوی تو نه خاکپای روی تو    بر دو لب خوشبوی تو جان را به دل دارد حیات
برهان آن نوشین لبت چون روز گرداند شبت    وان خالها بر غبغبت تابان چو از گردون بنات
بر ما لبت دعوت کنی بر ما سخن حجت کنی    وقتی که جان غارت کنی چون صوفیان در ده صلات
باز ار بکشتی عاجزی بنمای از لب معجزی    چون از عزی نبود عزی لا را بزن بر روی لات
غمهات بر ما جمله شد بغداد همچون حله شد    یک دیده اینجا دجله شد یک دیده آنجا شد فرات
جان سنایی مر ترا از وی حذر کردن چرا    از تو گذر نبود ورا هم در حیات و هم ممات
ای چون ملک گه سامری وی چون فلک گه ساحری    تا بر تو خوانم یک سری «الباقیات الصالحات»

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه آرمان ملیخبرگزاری برناروزنامه دنیای اقتصادروزنامه ایرانروزنامه خراسانروزنامه اعتمادروزنامه شهروندسایت خبر ورزشیروزنامه ابتکارسایت رویداد 24