پنجشنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۸ / 21 November, 2019
مجله ویستا

زمستان


  منوچهر مطیعی تهرانی
زمستان در خواب دیدن دو حالت دارد. یا به‌وقت است یا بی‌وقت. اگر زمستان باشد و شما درخواب ببینید زمستان فرارسیده و برف بر زمین نشسته و هوا به غایت سرد شده است تعبیر خاصی ندارد. ولی اگر در تابستان و فصل گرما ببینید که هوا سرد شده و زمستان است و برف سنگینی می‌بارد باز هم دو حالت دارد. یا در آن سرما احساس آزردگی می‌کنید یا نمی‌کنید. اگر احساس سرما نکردید و در خواب دیدید لباس و کفش مناسبی دارید و سرما و برف در شما هیچ تأثیری نمی‌گذارد بسیار خوب است زیرا خواب شما خبر می‌دهد که از حوادث غم‌بار آینده مصونیت می‌یابید و بدون گزند و آسیب زندگی را می‌گذرانید ولی اگر احساس سرما کردید خوابتان می‌گوید در آینده گزند می‌بینید و در مقابل شداید وسیله دفاعی ندارید و آسیب‌پذیر هستید. اگر دیدید زمستان است و شما در میان برف راه می‌روید و مشت‌مشت برف بر می‌دارید بی‌آنکه دست شما سرمای آن را حس کند خوب است چون به قدر برفی که می‌گیرید سود می‌برید و نفعی عایدتان می‌شود. اگر دیدید زمستان است و شما لباس گرم و راحت دارید خوب است ولی اگر زمستان دیدید و لباستان گرم نبود خواب شما می‌گوید احتمال زیان هست و باید مراقب خود باشید. پارو‌کردن برف و دور‌ریختن آن هزینه است. اگر دیدید راه خانه خود و جلوی اتاق را پارو می‌کنید و برف را کنار می‌زنید و راه می‌گشائید مهمانی نا‌خوانده برای شما می‌آید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


سایت زومیتروزنامه دنیای اقتصادسایت ارانیکوروزنامه ایرانخبرگزاری یورونیوز