سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

دلبر هنوز ما را از خود نمی‌شمارد


دلبر هنوز ما را از خود نمی‌شمارد    با او چه کرد شاید با او که گفت یارد
جانم فدای زلفش تا خون او بریزد    عمرم هلاک چشمش تا گرد از او برآرد
جان را چه قیمت آرد گر در غمش نسوزد    دل را محل چه باشد گر درد او ندارد
گیتی بسی نماند گر چهره باز گیرد    زنده کسی نماند گر غمزه برگمارد
آوازه‌ی جمالش دلها همی نوازد    لیکن بر وصالش کس را نمی‌گذارد
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

 وبگردی


سایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری فارسروزنامه همشهریخبرگزاری مهرروزنامه سازندگی