چهارشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۸ / 23 October, 2019
مجله ویستا

محتشم چون عمر صرف خدمت وی میکنی


محتشم چون عمر صرف خدمت وی میکنی    پادشاهی گر نکردی این زمان کی میکنی
توسن عمر آن جهان‌پیما ستور باد پا    یک جهان طی می‌کند چون بادپاهی میکنی
سختی راه محبت را دلیل این بس که تو    در نخستین منزلی هرچند ره طی میکنی
ساقیا بر ساحل غم مانده‌ام وقتست اگر    کشیت ساغر روان در قلزم می میکنی
سنبل از تاب جمالت می‌نشیند در عرق    زلف را هرگه نقاب روی پر خوی میکنی
آهوان در پایت ای مجنون از آن سر می‌نهند    کاشنائی با سگ لیلی پیاپی میکنی
گفته بودی می‌کنم با محتشم روزی وفا    شاه خوبان وعده کردی و وفا کی می‌کنی

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایلناخبرگزاری برناسایر منابعوبگردیروزنامه توسعه ایرانی