پنجشنبه, ۸ خرداد, ۱۳۹۹ / 28 May, 2020
مجله ویستا

رف


  منوچهر مطیعی تهرانی
رف طاقچه‌ای است بالاتر از دسترس معمول و متداول که امروز در اتاق‌ها دیده نمی‌شود. دیدن رف در خواب دلیل داشتن توقع فوق‌العاده یا خواستن مقامی است که از شأن و مقام و مرتبه ما بیشتر است و حقاً نباید به آن دسترس داشته باشیم ولی می‌کوشیم که به آن برسیم. اگر در خواب ببینیم که روی رف نشسته‌ایم به مقامی منیع می‌رسیم که تصور رسیدن به آن برای ما مشکل بوده. اگر ببینیم که از رف پائین می‌آئیم از مقام خود معزول می‌شویم. اگر در خواب ببینیم اتاق ما رف دارد در حالی که قبلاً نداشته کاری بزرگ به ما پیشنهاد می‌شود. اگر ببینیم رف اتاق ما خراب شده امید ما برای رسیدن به مقام بالا از بین می‌رود. اگر ببینیم می‌جهیم و دستمان به رف نمی‌رسد برای رسیدن به مقامی جهد می‌کنیم ولی موفق نمی‌شویم. همین حالت است اگر چیزی در رف باشد و نتوانیم آن را برداریم و بگیریم.همچنین مشاهده کنید
روزنامه خراسانسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری اسپوتنیکسایت خبرآنلاینروزنامه ایرانسایت زومیتخبرگزاری صدا و سیماروزنامه جمهوری اسلامیسایت شفقناسایت فرارو