پنجشنبه, ۲۱ آذر, ۱۳۹۸ / 12 December, 2019
چلسیاوپکرژیم صهیونیستینیجرلیبیانتخاباتبایرن مونیخروسیهکره شمالیمسعود سلیمانی
مجله ویستا

ایا معمار دین اول دل و دین را عمارت کن


ایا معمار دین اول دل و دین را عمارت کن    پس آنگه خیز و رندن را سحرگاهی زیارت کن
خرابات ای خراباتی به عین عقل چون دیدی    نهان از گوشه‌ای ما را به عین سر اشارت کن
بکش خط بر همه عالم ز بهر رند میخانه    زیارت رند حضرت را برو مسح و طهارت کن
جهان کفر و ایمان را ز سوز عشق بر هم زن    عیار نیک بر کف گیر و یک ساعت عبارت کن
به سیم و زر خراباتی همی با تو فرو ناید    تو با رند خراباتی به جان و دل تجارت کن
حرارت‌های نفسانی بسوزد دینت را روزی    اگر در راه دین مردی علاج این حرارت کن
ز دعوی گر کله داری سنایی را کلاهی نه    ز معنی گر زیان بینی عبارت را کفارت کن

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت اعتماد آنلاینخبرگزاری فارسسایت عصرایرانروزنامه توسعه ایرانیسایت رویداد 24روزنامه ابتکارروزنامه شهروندوبگردیسایت دیپلماسی ایرانیسایت دیدارنیوز