جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
مجله ویستا

به حق و حرمت آنک همگان را جانی


به حق و حرمت آنک همگان را جانی    قدحی پر کن از آنک صفتش می‌دانی
همه را زیر و زبر کن نه زبر مان و نه زیر    تا بدانند که امروز در این میدانی
آتش باده بزن در بنه شرم و حیا    دل مستان بگرفت از طرب پنهانی
وقت آن شد که دل رفته به ما بازآری    عقل‌ها را چو کبوتربچگان پرانی
نکته می‌گویی در حلقه مستان خراب    خوش بود گنج که درتابد در ویرانی
می جوشیده بر این سوختگان گردان کن    پیش خامان بنه آن قلیه و آن بورانی
چه شدم من تو بگو هم که چه دانم شده‌ای    کی بگوید لب تو حرف بدین آسانی

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت نامه نیوزروزنامه شهروندخبرگزاری تسنیمروزنامه آفتاب یزدروزنامه ابتکار