جمعه, ۳۰ فروردین, ۱۳۹۸ / 19 April, 2019
مجله ویستا

غربال


  منوچهر مطیعی تهرانی
معبران نوشته‌اند غربال خادم است ولی غربال در خواب‌های ما قدرت و تشخیص و تمیز ماست و قضاوتی که درباره نیکی‌ها و بدی‌ها می‌کنیم و بین زشت و زیبای اطرافیانمان فرق می‌گذاریم و به اتکا این تشخیص یکی را ارج می‌نهیم و آن دیگری را خفیف می‌داریم. اگر در خواب ببینیم که غربال داریم یا خریده‌ایم و به‌کار گرفته‌ایم ضرورت به‌ کارگیری این قدرت در زندگی ما محسوس می‌شود. مواردی پیش می‌آید که مجبور می‌شویم درباره اطرافیان خویش داوری و حتی پیش داوری کنیم. یکی بد است و ما را می‌رنجاند یا از ناحیه او امنیت نداریم. کسی است که احتمالاً آزارش به ما می‌رسد و این تشویشی است که در ما به وجود آمده است. غربال در رویای ما فرصت این تصفیه و تسویه و جداسازی را به ما می‌دهد یا با نمود خویش می‌گوید که مراقب اطرافیان خود باشیم. اگر غربالی نو و تمیز داشته باشیم حساسیت ما در ضمینه این تشخیص بیشتر است. چنانچه کهنه و فرسوده باشد خودمان آمادگی پذیرفتن بدی‌ها را داریم و خوبی‌ها را هم قدر نمی‌شناسیم و ناسپاسی می‌کنیم. اگر غربال در خواب ما کهنه و پاره و از هم گسیخته باشد ضمیر ما آگاهی می‌دهد که در وضع خویش تجدید نظر به عمل آوریم. با پذیرفتن این فرضیه که اشیا و افراد اطراف ما سمبول کیفیات و حالات روحی ما قرار می‌گیرند تعبیر می‌تواند به دقت موقعیت غربال را در رویای ما روشن کند.
همچنین مشاهده کنید
 آگهی
دیگ بخار
گاوصندوق نسوز خرم با ضمانت مادام العمر

مکانیک سیار باطری ساز امداد خودرو تعمیر خودرو …
باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد خودرو شبانه …
آموزش آنلاین تافل، ثبت نام تافل، کلاس تخصصی …
فروش مرغ محلی از سن 1 روزه تا تخمگذار در …
اجاره خودرو

سرخط خبرها

 از میان خبرها

 گزارش / تحلیل

آخرین اخبار سایت ارانیکو
آخرین اخبار سایت دیپلماسی ایرانی
آخرین اخبار سایت الف
آخرین اخبار سایت اقتصادنیوز
آخرین اخبار سایت انصاف نیوز