پنجشنبه, ۲۸ شهریور, ۱۳۹۸ / 19 September, 2019
مجله ویستا

گر پرده‌ی گردون ز سرشگم نکشدنم


گر پرده‌ی گردون ز سرشگم نکشدنم    میسوزمش از صاعقه آه به یکدم
گر سر فنی از تن چون موی من ای شوخ    مهرت ز دل من سر موئی نشود کم
چون موی توام در دو جهان جهان روی سیه باد    گر یک سر موی تو فروشم به دو عالم
گر دم به دمم گریه گلو گیر نگردد    در نه فلک آتش زنم از آه دمادم
ای جای دلنشین تو مهمان سرای چشم    یک دم چراغ دل شو و بنشین به جای چشم


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


روزنامه همدلیسایت خبر ورزشیروزنامه آفتاب یزدروزنامه همشهریروزنامه آرمان ملی