پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

خبر از رفتن آن سرو روانم مدهید


خبر از رفتن آن سرو روانم مدهید    بیخودم من خبر از رفتن جانم مدهید
یا مجوئید نشان از من سرگشته دگر    یا به آن راه که او رفته نشانم مدهید
ترسم افتد ز زبانم به تر و خشک آتش    نام آن سرو خدا را به زبانم مدهید
بعد ازین بودن من موجب بدنامی اوست    خون من گرم بریزید و امانم مدهید
من که از حسرت آن حور به تنگم ز جهان    به جز از مژه رفتن ز جهانم مدهید
من که چون نی همه دردم بروید از سر من    خویش را دردسر از آه و فغانم مدهید
پهلوی محتشم چون فکند خواب اجل    خواب گه جز ز سر کوی فلانم مدهید
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت pvc,پرینتر چاپ کارت پرسنلی,پرینتر چاپ کارت …

خبرگزاری تسنیمروزنامه خراسانسایت الفسایت همشهری‌آنلاینسایت دیدارنیوز