سه شنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۸ / 21 January, 2020
مجله ویستا

چنبره


  منوچهر مطیعی تهرانی
چنبره لنگ یا پارچه‌ای است که ابتدا تاب می‌دهند و بعد به صورت دوایری متحد المرکز دور هم می‌پیچند و در نتیجه چیزی مثل بالشتک به وجود می‌آورند. در قدیم طبق کش‌ها از آن استفاده می‌کردند و روی سر خود می‌نهادند که طبق به سرشان فشار وارد نیاورد. چنبره امروز مصرف ندارد مگر نوعی از آن که زنان عشایر و روستایی برای حمل دیگ‌های شیر و ماست و دوغ روی سر می‌نهند و به کار می‌برند لذا بعید به نظر می‌رسد کسی در خواب چنبره ببیند ولی اگر دیده شد برای مردان پیچیدگی کار است و گم شدن سر رشته کار و زندگی و برای زنان حقد و حسد و کینه زنانه که در هر دو صورت دیدنش در خواب میمون و مبارک نیست و در اینجا فقط برای این که چیزی از قلم نیفتاده باشد به تعبیر آن پرداختیم.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری تسنیمروزنامه تعادلروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری مهرسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه خراسانسایر منابعوبگردیروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری برنا