چهارشنبه, ۲۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 8 April, 2020

مجله ویستا

مارا مدار خوار که ما عاشقیم و زار


مارا مدار خوار که ما عاشقیم و زار    بیمار و دلفگار و جدا مانده از نگار
ما را مگوی سرو که ما رنج دیده‌ایم    از گشت آسمان وز آسیب روزگار
زین صعبتر چه باشد زین بیشتر که هست    بیماری و غریبی و تیمار و هجر یار
رنج دگر مخواه و برین بر فزون مجوی    ما را بسست اینکه برو آمدست کار
بر ما حلال گشت غم و ناله و خروش    چونان که شد حرام می نوش خوشگوار
ما را به نزد هیچ کسی زینهار نیست    خواهیم زینهار به روزی هزار بار

همچنین مشاهده کنیدخبرگزاری مهرخبرگزاری ایرناسایت فراروسایت نامه نیوزروزنامه همدلیروزنامه جام جمخبرگزاری ایلناسایت عصرایرانسایت شفقناسایت تابناک