سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

ما فوطه و فوطه پوش دیدیم


ما فوطه و فوطه پوش دیدیم    تسبیح مراییان شنیدیم
بر مسند زاهدان گذشتیم    در عالم عالمان دویدیم
هم ساکن خانقاه بودیم    هم خرقه‌ی صوفیان دریدیم
هم محنت قال و قیل بردیم    هم شربت طیلسان چشیدیم
از اینهمه جز نشاط بازار    رنگی به حقیقتی ندیدیم
بگزیدیم یاری از خرابات    با او به مراد آرمیدیم
دل بر غم روی او فگندیم    سر بر خط رای او کشیدیم
او نیست کسی و ما نه بس کس    زین روی به یکدگر سریدیم

همچنین مشاهده کنیدروزنامه تعادلسایت زومیتخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه سازندگیروزنامه توسعه ایرانیخبرگزاری مهرخبرگزاری یورونیوزخبرگزاری ایرناروزنامه خراسانسایت همشهری‌آنلاین