سه شنبه, ۱۹ آذر, ۱۳۹۸ / 10 December, 2019
معلولانبوشهردریای خزرترکیهاتحادیه اروپامحمود شیعیفوتبالکره جنوبیمجلستئاتر
مجله ویستا

سوسک


  منوچهر مطیعی تهرانی
سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می‌آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می‌آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوشدلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک‌های زیاد تشویش و نگرانی است به‌خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایلناسایت نامه نیوزخبرگزاری صدا و سیماوبگردیسایت انتخابسایت عصرایرانخبرگزاری مهرروزنامه شهروندروزنامه تعادلروزنامه آرمان ملی